را ه اندازي سيستم گرمايش وايمني موتورخانه

 در آغاز فصل پاييز كم كم زمان سرويس سالانه و راه اندازي سيستمهاي گرمايش مركزي فرا مي رسد.چنانچه اين كار به درستي انجام گيرد،مي توان تا حد زيادي از صحت كار سيستم در طول فصل سرد مطمئن بود.در ضمن برای مطلع شداز آخرین قیمت دیگ بخار می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مواردي مثل تمييزكردن داخل ديگ بخار و دیگ آبگرم و دودكش در صورت لزوم،معاينه و بازرسي اجزاء سيستم از قبيل منابع دوجداره وانبساط،معاينه عايق كاري لوله هاي بيروني و غيره از ساده ترين كارهايي هستند كه در شروع فصل راه اندازي صحيح اين دستگاه واجد اهميت اساسي است.بدين لحاظ ابتدا چگونگي سرويس راه اندازي مشعلهاي گازي وگازوئيلي،وسپس نكاتي در خصوص ايمني موتورخانه ذكر مي شوند.

 *سرويس و راه اندازي مشعل گازوئيلي

 سيستم گرمايش وايمني در موتورخانه

 سرويس مشعل گازوئيلي حداقل بايد سالي يكبار به ترتيب زير انجام گيرد:

 -كليد برق مشعل را در وضعيت خاموش قراردهيد.

 -ترموستات وآكوستات را روي درجه مطلوب قرار دهيد.

 -نازل را از نظرتمييزي بررسي كرده اطمينان حاصل كنيد كه اندازه آن با ظرفيت حرارتي ديگ تناسب دارد.

-الكترودها بايد تميز و در جاي خود محكم باشندو فاصله آنها نسبت به هم ونسبت به نازل بايد طبق توصيه كارخانه باشدكه معمولا چنين است:

 =فاصله دوالكترود3تا4 ميلي متر؛

=فاصله هر الكتروداز محور نازل9 ميلي متر؛

 =فاصله الكترودها از نوك نازل0 تا 3ميلي متر؛

 =فاصله الكترودها از ديگر قسمتهاي فلزي مشعل بيش از 6ميلي متر؛

 فاصله شعله پخش كن تا نازل بايد متناسب با زاويه نازل و مطابق دستورالعمل كارخانه تنظيم شود.

 -فتوسل را بيرون آورده با يك پارچه خشك ونرم آن را تمييز كنيد.

 -اتصال كابلهاي ولتاژ قوي ترانسفورمر و كيفيت اتصال فيش كابلهاي جرقه به الكترودهاي جرقه را بررسي كرده و از صحت آنها مطمئن شويد.

 -در مشعلهايي كه پمپ توسط كوپلينگ به محور الكتروموتور اتصال دارد،دريچه تنظيم هواي مشعل را كاملا باز كرده از استحكام كوپلينگ بين پمپ وموتور خاطر جمع شويد.بعددريچه تنظيم هوا را طوري ببنديدكه حدود3 ميلي متر باز باشد.

 -از وجود گازوئيل در منبع اطمينان حاصل كرده وشيرهاي مربوطه را باز كنيد.

 از وجود آب در ديگ و رادياتورها مطمئن شويد.

 -كليداستارت مشعل را بزنيد.

 -پمپ گازوئيل را هواگيري كنيد.البته در سيستم دو لوله اي هواگيري خودبه خود صورت ميگيرد.چنانچه براثر طولاني بودن لوله كشي افقي يا قائم پمپ قادر به مكش اوليه نبود،سمت مكش را باز كرده گازوئيل را به طور دستي بريزيد وپركنيد،بدين ترتيب پمپ كار ميكند.حال خلاءسنج رابررسي كنيد.اگر بعد از پر شدن  لوله مكش خلاء وجود نداشته باشد دليلش اين است كه يا پمپ كارنمي كند ويا اينكه در نتيجه لوله كشي غلط سمت مكش ،نشتي زياداست.

 -پس از روشن شدن مشعل چنانچه شعله دود داشته باشد،دريچه هوا را كه حدود3 ميلي متر باز است كم كم بازتركنيد تا دود بكلي از بين برود.در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص تنظيم كنيد.

 -مشعل را چندبار خاموش وروشن كنيد تا از صحت عمليات جرقه زني و اشتعال اطمينان حاصل گردد.

 *سرويس و راه اندازي مشعل گازي

 سيستم گرمايش وايمني در موتورخانه

 بيش از روشن كردن مشعل اطمينان حاصل كنيدكه:

-دريچه دودكش باز است؛

 -ترموستاتها و آكوستات روي درجه مورد نظر قرار دارند؛

 -برق مشعل وصل است؛

 سيستم شوفاژ پر از آب است؛

 -جريان گاز به مشعل برقرار است؛

 اكنون براي روشن كردن مشعل به ترتيب زيرعمل كنيد:

 -قبل از باز كردن شير دستي گاز،دريچه تنظيم هوا را كاملا باز كرده مدار كليد فشاري گاز را اتصال كوتاه كنيد وكليد استارت را بزنيد.بدين ترتيب مشعل پس از اتمام زمان ايمني خاموش مي شود(رله ري ست مي كند).

 -بعداز قطع كليد،اتصال كوتاه كليد فشاري گاز را برداشته ومشعل را روشن كنيد.هنگام كار مشعل شيردستي گاز را ببنديد ،مشعل بايد بلافاصله روشن شود.

 -پس از حصول اطمينان از صحت اجزاء مشعل دريچه تنظيم هوا را كاملا بسته وميزان گاز را به وسيله رگلاتور يا شير مغناطيسي كم كنيد.حال مشعل را روشن كنيد تا با حداقل ظرفيت مدتي كار كند.محل اتصالات گاز را از نظر نشتي با كف صابون آزمايش كنيد.

 -دبي گاز را زياد كرده وبا افزتيش هواي ورودي موقتا شعله را تنظيم كنيد تا دماي آب به700c برسد وسپس تنظيم كامل را انجام دهيد.

*ايمني موتور خانه

 حوادثي كه بهنگام سرويس وتعمييرات يا كار معمولي سيستم در موتورخانه هاي تاسيسات اتفاق مي افتند سالانه تلفات وخسارات زيادي برجاي مي گذارند.اين ضايعات بويژه در تاسيسات بزرگ از قبيل كارخانجات وبيمارستانها گاه جبران ناپذيرند.خسارات وارده،جداي از تلفات احتمالي ناشي از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا تركيدن ديگ بخار وغيره).شامل موارد زيرند:

 -هزينه تعويض يا تعمير دستگاهها و وسايل صدمه ديده؛

 -هزينه كارهاي اداري مربوط به رتق وفتق پيامدهاي حادثه،

 -هزينه وخسارات ناشي از تعطيل شدن كار مشتري در طول مدت بازسازي تاسيسات؛

 -هزينه آموزش كارگران وتكنيسينهاي جديد؛

 -هزينه هاي مربوط به پراخت خسارت و ديه به بازماندگان مصدومين وكشته شدگان؛

 خطرها كدامند؟

 نياز به توضيح نيست كه براي جلوگيري از حوادث بايد اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع كار بايد نشانه هاي خطر راجستجو كرد:

 *-نشانه هاي مرئي

 -سوختن يا از بين رفتن روپوش وعايق لوله ها؛

 -وجود موادومايعات ناشناخته روي كف موتورخانه؛

 -ناتمام بودن كارهاي الكتريكي و وجود سرسيمهاي لخت در تابلو برق؛

 -وجودآشغال وكثافات روي كف موتور خانه؛

 -وجود سيمهاي لخت روي كف موتورخانه؛

 *-نشانه هاي صوتي

 -صداي شبيه هس س س از يك شير(بخار،آب داغ و مايعات شيميايي)؛

 -صداي غيرمعمول ساييدگي دوچيز به هم از درون دستگاهها و تجهيزات؛

 صداي ريزش مايع از يك مخزن يا ظرف حاوي مواد شيميايي؛

 *-بوها

 -احساس كردن بوهاي ناشناخته(شيميايي)؛

 -احساس كردن بوي ماندگي وفساد كه حاكي از عدم تهويه صحيح موتورخانه است؛

 همانقدر كه شناخت خطرات احتمالي اهميت دارد،دانستن امكانات ايمني و اورژانس در محل نيز مهم است:

-نزديكترين جعبه كمكهاي اوليه كجاست؟

 -نزديكترين وسايل اطفاء حريق كجا قرار دارند؟

-نزديكتريت هشداردهنده صوتي آتش سوزي كجاست؟

 -نزديكترين دستگاه تنفس اضطراري كجاست(مخصوصا در سيستمهاي آمونياكي)؟

-در صورت نياز ومصدوميت كسي چگونه و از كجا مي توان در خواست كمك كرد؟

مضاف برهمه آنچه ذكر شد،برعهده پيمانكار است كه وسايل وتجهيزات لازمه را براي ايمني كارگران وتكنسينها فراهم كند.

درباره ما

شرکت صنايع دیگ بخار ، با تلاش کار خود را در سال1353 با توليـــد ديگهــــای آبگـرم درظرفيت های حرارتی پايين و محصولاتی ديگر از قبيـــل منبع هـای دوجداره و انبـــــــساط آغاز کرد .این شرکت باسابقه فعالیت نزدیک به 40سال به عنوان یکی ازشرکت های تولیدکننده انواع بویلروتجهیزات گرمایشی درایران است.

Top
لطفا امتیاز دهید: