تعمیر عیب سیستم گرمایش آب استخر خانگی

وقتي سيستم گرمايش "گرم نميكند"، رفع عيب آن هم هنر است و هم علم.فرض كنيم شما در خصوص هواگيري سيستم هر كاري از دستتان برمي آمده انجام داده ايد.همچنين منبع انبساط را هم براي اطمينان ار عدم گرفتگي بررسي كرده ايد،ولي مشكل هنوز باقي است.

 

قیمت دیگ بخار 2 تن

 

رفع عیب سیستم گرمایش آبی

 "گرم نكردن" يك سيستم گرمايش آبي اغلب نتيجه انسداد جريان در سيستم لوله كشي است.در چنين موردي سوال كليدي كه بايد از مشتري پرسيد اين است:"آيا سرد شدن سيستم ناگهان اتفاق افتاده يا به تدريج؟"پاسخ اين سوال اين سوال در رفع مشكل بسيار مهم است.

 اگر"گرم كردن"ناگهان متوقف شده است،بهترين كار اين است كه در ميان دستگاهها و اجزاء مكانيكي سيستم دنبال عيب بگرديد؛مثل خرابي پمپ ،بسته بودن شير وغيره.براي بررسي اجزاء سيستم راههاي زيادي وجود دارد،ولي فعلا بياييد فرض كنيم همه بررسي شده وبدون عيبند.

 

قیمت دیگ روغن داغ

 

 نشانه ديگر اين است كه اتاق به تدريج از يك طرف سرد وسردتر شده باشد؛يعني طبق اظهار مشتري سراسر رادياتور گرم بوده اما به تدريج از يك طرف شروع به سرد شدن كرده وحالا فقط بخش كوچكي از طرف رادياتور گرم باشد.در چنين موردي قبل از هرچيز رادياتور را هواگيري كنيد.اگر مشكل برطرف نشدحتما چيزي موجب كندي جريان آب گرم در رادياتور شده است؛جرم وكثافت اعم از شن وقطعات آهن زنگ زده مي توانند عامل اين گرفتگي باشند.چون شيرها و زانوهاي كوچك اجرام وكثافت را در خود نگه مي دارند،معمولا با بررسي وتمييز كردن آنها مي توان مشكل را رفع نمود.

 صافيY شكل نيز جزو اولين جاهايي است كه بايد مورد بازبيني قرارگيرد.اگر شما عادت نداريد كه در سيستم لوله كشي صافيY شكل نصب كنيد،خودتان راعادت دهيد!اين صافي ارزان قيمت،قابل اطمينان،و ساده ترين راه براي به دام انداختن جرمها وكثافات وخارج كردن آنها از سيستم است.دومين جايي كه بايد از نظر گرفتگي مورد بررسي قرار گيرد پره پمپ است.

 رسوبات وگاهي كثافات مانع چرخيدن پره پمپ مي شوند.البته بعيد است كه در چنين صورتي متوجه موضوع نشويم چون نچرخيدن پره سبب شكستن كوپلينگ پمپ مي شود كه صداي تلق تلق آن مارا از وجود اشكال با خبر مي كند.دلمه (Crud) لغتي است كه به عامل گرفتگي سيستم اطلاق مي شود.البته تكنيسينهاي تاسيسات براي اين عامل لغات واصطلاحات خاص خود را دارند،ولي ما به آن دلمه مي گوييم.دلمه در سيستمهاي آبي ممكن است ناشي از دو عامل باشد؛آب واجزاء سيستم.

 مهمترين عامل ورود دلمه به سيستم؛خودآب است.آبي كه سيستم از آن پر ميشود اغلب حاوي مواد نامحلول معدني است،وحتي بدتر از آن ممكن است گل آلوده باشد.اين مواد معلق هرجا كه سرعت جريان آب نسبتا كم شود رسوب مي كنند؛

معمولا درون ديگ آبگرم شوفاژ اگر گردش آب در سيستم متناوب باشد،موادمعلق در نقاط سطح پايين سيستم لوله كشي مي نشينند.از سوي ديگر موادمعدني موجود در آب در شرايطي كه سرعت جريات آب كم ودماي آن بالا باشداز حالت معلول خارج مي شوند.وباز،ديگ شوفاژ اولين جايي است كه اين مواد در آن رسوب ميكنند و به رغم آنچه ادعا مي شود اين امر در داخل ديگهاي با كويل مسي يا فولادي نيز اتفاق مي افتد؛هنگامي كه سرعت جريان آب از درون مبدل حرارتي ديگ كمتر از طرح باشد.

 هردو نوع دلمه بايد هرچه زودتر از سيستم خارج شوند تا به ديگ صدمه اي نرسد.خوشبختانه،وقتي دلمه در مبدل حرارتي ديگ رسوب مي كند،معمولا با ايجاد سروصدا وتكان و لرزش در ديگ و كف موتورخانه،حضور خود را اعلام مي دارد.روش تمييز كردن ديگ از دلمه به مبدل و نوع آن بستگي دارد.نوع ديگر دلمه توسط خود اجزاء سيستم ايجاد مي شود.معني اش اين است كه سيستم به تديج خودش را مي خورد ونابود مي كند.

 اين فرآيندخوردگي سيستم زماني تسريع وتشديد مي شود كه سطحph آب از حدود مجاز آن خارج گردد،يا اجزاء سيستم تاب متفاوت در برابر مواد شيميايي اضافه شده به آب را نداشته باشند.اما در بسياري از موارد،دلمه نتيجه سالها خوردگي آرام وپنهان سيستم است.بايد به خاطر داشت كه در صورت آب بندي خوب و كامل سيستم حلقوي بسته(closed Loop)،خوردگي احتمالا بروز نخواهد كرد.

 در يك سيستم حلقوي بسته كه بدون نشت باشد،خوردگي (اكسيداسيون)پس از رسيدن سيستم به تعادل متوقف مي شود.اين نوع دلمه مسبب اكثر گرفتگي هاي سيستم و"گرم نكردن"آن است.ممكن است به تدريج آب در رادياتوره كم وكم تر شده ونتيجتا گرمادهي آنها نيز به همان نسبت كاهش يابد تا وقتي كه سروصداي ساكنين ساختمان بلند شود؛اين اغلب در شروع فصل سرد يا بلافاصله بعد از تنظيم مجدد كنترل كننده دماي آب اتفاق مي افتد.معمولا اين مشكل در طبقه پايين ساختمان وانتهاي حلقه گرمايش پيش مي آيد.

 اگر شما به وجود دلمه در سيستم مشكوكيد،اختلاف دماي لوله هاي رفت وبرگشت را در ناحيه اي كه مشكل"گرم نكردن"در آن بروز كرده،مورد بررسي قراردهيد.در بيشتر سيستماي جديد گرمايش آبي در آمريكاي شمالي،بيشترين اختلاف دماي مورد انتظار بين لوله هاي رفت و برگشت30F0(16/7C0) است.

اما خيلي از طراحان هنوز اختلاف دماي200F(11/10C) را معقول مي دانند.اگر اختلاف دما بيشتر از طرح بوده وشما خاطر جمع شديد كه هيچ يك از اجزاء سيستم عيبي كه موجب كندي جريان شود ندارند؛بايد دنبال گرفتگي ناشي از دلمه در جريان آب بگرديد.

 گاهي براي خارج كردن دلمه،تخليه كامل سيستم بهترين راه نيست.مي توان دلمه را با افزايش جريان در قسمت گرفته سيستم،به سمت يكي از نقاط پاييني سيستم هدايت و از آنجا تخليه كرد.بعد با ساير حلقه هاي سيستم را بست و حلقه گرفته را مورد بررسي قرارداد.اگر بازهم گرفته بود، بايد از مواد باز كننده شيميايي استفاده كرد.

 در اين صورت بايد با شركتها يا افراد آگاه از تاثيرات اينگونه مواد مشورت كرد با استفاده از وسايل جلوگيري از جريان معكوس  بايد دقت نمود كه اين مواد شيميايي سمي وارد لوله هاي آب آشاميدني نشوند.

 همچنين بايد قبلا اطمينان حاصل كرد كه ريختن محلول شيميايي سمي به داخل سيستم فاضلاب (شهري) منع قانوني نداشته باشد.البته اين اقدامات احتياطي در مورد همه سيستمهاي آبي حاوي مواد شيميايي بايد اعمال شوند.آب سيستم پس از چندهفته خنثي مي شود و چنانچه آب تازه اي به سيستم وارد نشود(يعني سيستم نشتي نداشته باشد و از طريق شير اطمينان هم آبي خارج نشود)،ندرتا به اضافه كردن مواد شيميايي تازه نياز خواهد بود.

 عمليات تمييزكاري سيستم بطور خلاصه بدين صورت است كه؛ ابتدا ماده شيميايي تمييزكننده به سيستم اضافه شده و دلمه با آب پرفشار از سيستم شسته مي شود وبعد آب تازه به سيستم وارد مي گردد.

اين آب قبلا آزمايش شده و ماده شيميايي ضد خوردگي به ميزان صحيح به آن اضافه مي شود.بعضي از اين مواد شيميايي طوري ساخته شده اند كه جدار داخلي لوله را پوشش مي دهند.شخص يا شركتي را كه در مورد استفاده از ماده شيميايي طرف مشاوره قرار مي دهيد ؛در مورد چگونگي آزمايش آب واضافه كردن ميزان صحيح ماده شيميايي شما را راهنمايي خواهد كرد.

 براي جلوگيري از تشكيل دلمه در سيستم بايد آن را از آب تمييز وغير خورنده يا محلولهاي ناقل حرارت مورد تاييد براي سيستمهاي آبي(از قبيل گلايكول)پر كنيد.بايد اطمينان حاصل كنيد كه سيستم هيچگونه نشتي كه مستلزم ورود آب تازه به سيستم باشد،تغذيه كننده هاي آب سيستم را بررسي كنيد يك صافيYشكل كه به راحتي قابل تميز شدن باشد در بالا دست ديگ شوفاژ و پمپ سيركولاتور نصب كنيد.

همچنين نصب يك فيلتر ميكروني نوع كارتريج را جهت صاف كردن هر چه بهتر آب مورد ملاحظه قرار دهيد.برنامه اي را براي برسي و مراقبت منظم سيستم از نظر ميزان ماده شيميايي محلول در آب؛منظور كنيد.همچنين فيلترها وصافيها را نيز در زمانهاي مشخص مورد بازبيني قرار دهيد.

 

 

 

منبع  : قیمت دیگ بخار

 

 https://www.steampotprice.com

 

درباره ما

شرکت صنايع دیگ بخار ، با تلاش کار خود را در سال1353 با توليـــد ديگهــــای آبگـرم درظرفيت های حرارتی پايين و محصولاتی ديگر از قبيـــل منبع هـای دوجداره و انبـــــــساط آغاز کرد .این شرکت باسابقه فعالیت نزدیک به 40سال به عنوان یکی ازشرکت های تولیدکننده انواع بویلروتجهیزات گرمایشی درایران است.

Top
لطفا امتیاز دهید: