نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار

 بخش اول:

 نصب صحيح بخار نخستين عامل در كاركرد خوب و نگهداري كم هزينه آنهاست.مثلا،چنانچه دسترسي به تله هاي بخار مشكل باشد،وجود آنها ناديده گرفته مي شود.اما دسترسي آسان به تله ها ،مسئول نگهداري سيستم را به بازرسي منظم آنها ترغيب مي كند .اگر تله در معرض دماهاي پايين باشد بايد در برابر يخ زدگي محافظت شود.براي اينكه در هنگام قطع فشار و افت دماي چگاليده(آب حاصل از تقطير بخار)، تله كاملا از آب تخليه شود بايد روي تله يا لوله ورودي ،تخليه كننده هاي آني (Lmpulse Drain) يا ترموستاتيك نصب گردند.

 

قیمت دیگ بخار 2 تنی

محل نصب تله بخار مستقيما روي كيفيت عملكرد آن تاثير دارد.هرگاه از نظر فيزيكي امكان پذير باشد،بايد تله ها را زير دستگاهي كه قرار است تخليه شود نصب نمود تا چگاليده بتواند با نيروي وزن خود جريان يابد.از ايجاد خمهاي u شكل يا آب بندها(Water Seals) بايد اجتناب شود ، چرا كه از جريان آزاد جلوگيري كرده سبب"بخاربست "(steam Binding) مي شوند.

 لخته آبي كه بلافاصله بعد از خروج از واحد حرارتي به سمت تله بخار جريان مي يابد، در خمu شكل قبل از تله باقي مي ماند تا اينكه  موجود در بالادست خم تقطير شود .در جايي كه تله بايد بالاي دستگاهي قرار است تخليه شود نصب گردد،لازم است يك شير يكطرفه و آب بند يا خم U شكل در لوله كشي نصب شود.شير يكطرفه از جريان معكوس و ورود هوا هنگام خاموشي دستگاه جلوگيري مي كند.

 آب بند گرچه در نقش يك مانع عمل مي كند،اما در حكم چاهكي (swnp) براي تجمع چگاليده محسوب شده و آن را به صورت لخته هايي به تله بخار رد مي كند.بدون اين آب بند ممكن است بخشي از كويل تحتاني از چگاليده پر شود.

 اگر تله هاي بخار،چگاليده را به يك خط لوله مشترك بريزند، نصب يك شير  يكطرفه در سمت دهش تله ها از جريان  معكوس از ساير واحدها و از دست رفتن آب بندي اوليه يا برگشت چگاليده تخليه شده به يك واحد خاموش جلوگيري مي كند.

 

قیمت دیگ روغن داغ

 

 حتي زماني كه چگاليده به صورت قائم به سمت يك تله جريان دارد،ريزش چگاليده آن خط را خفه نموده واز فرار معكوس بخار به تله افتاده جلوگيري مي كند.

 فرار بخار يا تقطير آن قبل از ورود آب به تله بخار به وقت نياز دارد .گرچه خمهاي مزاحمي كه در خطوط بخار نصب مي شوند فقط عملكرد تله بخار را به تاخير مي اندازند،اما اشكال  جدي ديگر در خطوط هوا بروز مي كند،مگر اينكه هواگيري هاي تله به سمت واحدي كه تخليه مي شود برگشت داده شوند.اين خطوط هواگير فقط زماني كاربرد دارند كه تله بخار زير دستگاهي كه تخليه مي شود نصب شده باشد.

  

 شكل 1:رهنمودهايي براي نصب تله بخار

 در صورت ورود جرم ورسوب لوله ها به داخل تله بخار،نشيمن كاملا كيپ نمي شود وبدين دليل جريان وداوما برقرار خواهد بود.جهت اجتناب از اين وضع ،تمييز كردن لوله ها قبل از نصب كافي نيست،چرا كه تغييرات دما وجريان موجب سست و كنده شدن ذرات ديگر از لوله ها مي شود.

 بايد يك صافي قبل از تله نصب شود.يا چنانچه اين ممكن نيست،يك ساقه تجمع و تخليه كثافات(Dirt Leg) درست شود كه به مثابه يك كيسه جرم گيري عمل مي كند(شكل1).

 اتصالات يكدست سيستم لوله كشي،باز كردن تله هاي بخار را جهت بازرسي وتعميير تسهيل مي كنند.وجود شيرهاي آزمون (Test Valves) و يك سه راهه در خروجي هر تله بخار ،به بررسي عملكرد تله كمك مي كند نصب يك مسير كنار گذر (باي پاس) در اطراف تله، تخليه چگاليده را زماني كه هيچ قطعه يدكي در دسترس نباشد ممكن مي سازد.

 بسياري از تله هاي بخار شامل يك سوپاپ ،يك وسيله عمل كننده(سطل،شناور،فانوسه،وغيره) و در صورت لزوم اهرم و ياتاقانها ميان سوپاپ و وسيله عمل كننده ،مي باشند.

 نگهداري تله بخار معمولا شامل اين موارد است:

 -تميزكاري و خارج كردن اجرام خارجي؛

 -تميزكاري به منظور بيرون آوردن اجرام خارجي كه ممكن است سبب گير كردن سوپاپ واهرم تله شوند؛

 -تعمير نشيمنگاه سوپاپ بر حسب لزوم؛

 -تسهيل حركت اهرم؛

 -نوسازي واشرهاي بدنه

 روانكاري قطعات متحرك داخلي تله بخار كه با رطوبت در تماسند مشكلاتي را در بردارد وبدين دليل ممكن است قطعات به ميزان قابل توجهي فرسوده شوند.فرسودگي بيش از حد و عدم تحرك قطعات داخلي چنانچه تداوم يابد،مانع عملكرد مثبت تله شده وممكن است به مرحله اي برسد كه سوپاپ ديگر روي نشيمنگاه خود ننشيند.

 فرسودگي معمولي بعضي از سوپاپها به تدريج موجب افزايش مساحت نشيمنگاه در نقطه تماس ديسك مي شودكه دشواري عملكرد سوپاپ را در پي دارد چرا كه روي اختلاف فشار طرفين آن تاثير مي گذارد.

 اين سطح ممكن است آنقدر بزرگ شود كه وسيله عمل كننده ديگر قدرت حركت دادن سوپاپ را نداشته باشد.وقتي اين اتفاق افتاد بايد سوپاپ را تعمييركرد تا مساحت نشيمنگاه مجددا مثل اول شود.

 هرگاه بدون هيچ علت روشني،عملكرد تله مختل شد،بايد دهش تله را با بازكردن يك شير آزمون(Test Cock) يا قطع كردن اتصال خروجي آن مورد بازبيني قرار داد؛خروج بخار فعال(Iive Steam) معمولا دلالت بر وجود نشت در سوپاپ دارد كه ممكن است به سبب از دست رفتن آب بندي اوليه تله باشد.

 نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار

 شكل2:آزمايشات نگهداري تله ها

 تخليه ناقص تله بخار ممكن است به دليل نشت شير كنارگذر(Bypass Valve)،گرفتگي لوله ورودي تله يا گرفتگي خود لوله توسط جرم ورسوب ،كوچكي بيش از حد خط برگشت يا گرفتگي خروجي تله باشد.

 شكل2 چند مرحله از عمليات سرويس ونگهداري تله بخار را نشان مي دهد.نشت سوپاپ ،عيبي معمولي است كه فقط ناشي از فرسودگي نشيمنگاه نبوده و ذارت خارجي نيز مانع كيپ شدن سوپاپ مي شوند.ساير عيوب تله بخار عبارتند از:زنگ زدن و گير كردن مكانيزم تله؛

 

منبع  : قیمت دیگ بخار

 

  https://www.steampotprice.com

 

درباره ما

شرکت صنايع دیگ بخار ، با تلاش کار خود را در سال1353 با توليـــد ديگهــــای آبگـرم درظرفيت های حرارتی پايين و محصولاتی ديگر از قبيـــل منبع هـای دوجداره و انبـــــــساط آغاز کرد .این شرکت باسابقه فعالیت نزدیک به 40سال به عنوان یکی ازشرکت های تولیدکننده انواع بویلروتجهیزات گرمایشی درایران است.

Top
لطفا امتیاز دهید: